Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Af

Viggo Mortensen

Skal det blive til en bedre balance i Danmark, mere end mundsvejr og skåltaler, så skal der viden og forskning til. Her er Balance Danmark en stærkere spiller, idet denne organisation selv kan bestille undersøgelser, afdækninger og rapporter og dermed være med til at sætte en dagsorden. Derudover har vi på dette område videnscentre, der beskæftiger sig med disse emner på en seriøs forskningsmæssig basis. Det er derfor med store forventninger, at man tager den sidste udgivelse fra Center for Landdistriktsforskning i hånden. Den hedder Vækst og vilkår på landet. Viden, visioner og virkemidler og er netop udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Bogen vil samle og formidle relevant viden om de danske landdistrikter. Den behandler fem aktuelle og indbyrdes tæt forbundne temaer, nemlig 1) Landdistriktspolitik, 2) Udnyttelse af naturressourcer, 3) Beskæftigelse, 4) Migration og 5) Italesættelsen af landdistrikterne. De enkelte afhandlinger vil bidrage med ny, tværvidenskabelig viden, der kan være med til at nuancere billedet af livet på landet i dag. Bogens kapitler henvender sig, siger de, til både menigmand, journalister, forskere, studerende, interesseorganisationer, foreninger, embedsfolk og politikere. Det er jo en temmelig bred målgruppe, og den rammer nok ikke alle. På trods af, at de mener, at bogen er letlæselig, så vil de fleste opleve, at den videnskabelig dragt virker hæmmende. Jeg ved det jo godt: Forskerne er underlagt alle mulige krav om fagfællebedømmelse, henvisninger og forskningsoversigter. Men al denne (pseudo)videnskabelighed skulle jo ikke gerne gå ud over brugbarheden. For den i bogen indeholdte viden er gavnlig, ja nødvendig. Den giver for eksempel et overblik over befolkningsudviklingen, der i nogen grad går op imod den almindelige opfattelse af, at befolkningen ensidigt og uafvendeligt søger mod byerne. En modurbanisering står muligvis for døren, hævdes det. Og som sagt med gode grunde og statistik. Og det er det der skal til: viden, så de politiske initiativer kan finde bund i virkeligheden.

I den mobilisering i kampen for udkanterne og et Danmark i bedre balance, som i øjeblikket foregår, har vi brug for forskerne. Det var en landdistriktsforsker, der formede udtrykket ´den rådne banan´, som er blevet skamredet i den efterfølgende debat. Nu behøver vi nogle forskere, der mere direkte og begrundet kan give stof til de nye positive fortællinger, der skal præge udkantsdebatten; herunder nogle mere direkte og underbyggede forslag til, hvad man skal gøre i balancens tjeneste.

For år tilbage var det på mode at tale om aktionsforskning. `Grav hvor du står`, ´begynd med dig selv´ etc. Vi har igen brug for, at der slås bro over kløften mellem de akademiske indsigter og den samfundsmæssige og politiske virkelighed. Her kan en ny forstærket organisation som BALANCE DANMARK bidrage på en positiv måde.

”Man skal ud til kanten for at komme ind til kernen”, har en klog mand sagt. Det er i hvert fald den erfaring jeg har gjort efter at have beskæftiget mig med udkantsproblematikken i de senere år, at når man begynder at kradse lidt i de problemer, som udkanten er konfronteret med, så kommer man lynhurtigt frem til at beskæftige sig med dybe menneskelige spørgsmål om, hvad det gode liv er, hvad er et menneske, og hvad har det brug for, og hvordan tager vi bedst vare på det naturgrundlag, som vi har fået givet.

Jo, der er stadig behov for et oprør fra udkanten.

 

Gunnar L. H. Svendsen, Jens F. L. Sørensen, Egon B. Noe (red.): Vækst og vilkår på landet. Viden, visioner og virkemidler. Syddansk Universitetsforlag 2018. 248 sider. 198 kr.