Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

I den kommende tid fejrer vi et jubilæum. Det er ti år siden den famøse kommunalreform, der sammenlagde 271 kommuner til 98 og afskaffede de 13 amter til fordel for de fem regioner. Reformen blev gennemført for at centralisere og effektivisere den offentlige sektor. Den blev solgt under slagordet: Større er bedre og billigere. Vi andre har jo haft mistanken længe i lyset af de skyhøje cheflønninger, rodet i det administrative system etc. Men nu siger selv forskerne det: Der er ingen fordel ved stordrift. Det er de respektable forskere fra Aarhus Universitet, der nu slår fast: Samlet set kan man ikke forvente at der kommer økonomiske stordriftsfordele ud af at slå kommuner sammen.”

I forlængelse af undersøgelsen spørger Altinget: Har kommunalreformen været en succes? At man overhovedet kan spørge: Kommunalreformen har været den største katastrofe i nyere dansk politik. Man henviser til konkrete ting som stordrift af hospitaler, arbejdsløshed og det sociale område. Aldrig har vi da hørt flere beklage sig på de områder.

Men om man har kunnet spare en øre hist og en øre pist, det er jo ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at folk er blevet mere fremmedgjorte. De føler ikke, at de bliver inddraget. En reform blev gennemført ud fra nogle opstillinger på et excel ark. Men man tog overhovedet ikke hensyn til kulturen. Og det er det vigtigste når man vil et delagtiggørende demokrati.

Man spørger, hvordan det er gået det nære demokrati? Hvor dumt kan man spørge? Det er jo det, der er blevet amputeret. Har du oplevet fordele eller ulemper ved stordriftsfordelene? Der er ingen fordele ved stordrift. Så fat det dog. Vi har aldrig set de troværdige regnestykker, der dokumenterer, at de store fusioner har kunnet betale sig. Og nu siger forskerne endelig det samme.

Konklusionen er klar: Kommunalreformen er den største politiske katastrofe i Danmark i nyere tid. Det er derfor, man får oprøret fra udkanten. Når man sår vind, høster man storm.