Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Det er mærkeligt nok. Da vi for et år siden formulerede Udkantsmanifestet, som kan læses her på hjemmeiden, så nævnte vi ikke udflytning af statslige arbejdspladser. Det var ikke fordi, vi ikke syntes det var en vigtig sag, men der var andre der var vigtigere. Nu er forslaget om udflytningen så kommet. Og det er skam en flot plan, som vi på Udkantens vegne kun kan kippe med flaget for, - selvom vi her nede på Sydfyn stadig føler os lidt forfordelt. Nå, så må vi jo gøre som vi plejer: Stole på egne kræfter.

Nu skal vi så i det næste år lægge øre til al den skrig og skrål, der vil komme fra dem, der skal flytte ud til, hvad de forstår som Udkanten. Der har allerede været talt om terror og krisehjælp; og det er ikke uden underholdende momenter for os, der bor herude, at høre stemmer beskrive, hvor tilbagestående alt er uden for Hovedstaden.

Uden at forklejne de problemer, som de ansatte får i anledning af udflytningen, så kan jeg kun opfordre til, at man tager ja-hatten på. Det vil også være den måde, man bedst overkommer den krise man er havnet i. En krise åbner også for nye muligheder. For, som vi siger gang på gang: Udkanten er mulighederners land og frihedens sted. Giv det en chance!

Det er symbolpolitik, siger man, underforstået der er ingen realøkonomisk gevinst forbundet ved denne øvelse. Ja, vel er det da symbolpolitik. Det er et velvoksent symbol på, at man vi rette op den skævvridning af landet, som den utidige centralisering har skabt. At det så også vil føre til vækst er der nok af indicier på. Den vigtigste grund vil være, at det giver udkanten noget af den optimisme tilbage, som den omsiggribende nedtalen af udkanten har medført.

Så, tak for forslaget om udflytning. Men det er som sagt kun et enkelt element i den omfattende indsats, der er fornøden for at udligne skævvridningen og genskabe optimisme og virkelyst i hele landet. Som vi skrev sidst i Udkantsmanifestet, så ved vi godt, at selv "med ændrede rammevilkår er det op til Udkantsdanmark selv at skabe de bæredygtige ændringer, der kan bidrage til et samfund i balance."