FOR ET HELT DANMARK - UDKANTSMANIFEST 2014

udkantsmanifest 2014

Den herskende skævvridning af Danmark er skandaløs. Den er opstået som resultat af forkerte politiske beslutninger, eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

De ledende politikere fra alle partier må stå åbent frem og inden det kommende valg til Folketinget fortælle danskerne, om deres parti vil fortsætte den nuværende lappepolitik over for yderområderne, eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden.

Vort udgangspunkt er, at hele Danmark skal være beboet. Til det formål skal en række forudsætninger være opfyldt:

Planloven skal lempes og øget kommunal handlefrihed etableres.

Udligningsordningerne skal tænkes igennem fra bunden, så kløften mellem centre og periferi udjævnes.

Der skal investeres i infrastruktur – såvel veje som offentlig transport. Landevejsprincippet, hvor betaling for transport over vand sidestilles med transport på motorvej, skal indføres.

Hurtig og lige dækning af mobil og it kommunikation over hele landet.

Undervisning og uddannelse inden for rimelig afstand fra bopæl.

Adgang til lægehjælp og sundhedsfaciliteter inden for rimelig afstand fra bopæl.

Alle disse emner og sikkert flere andre skal samtænkes med henblik på en samlet politik for yderområderne, og derfor er det nødvendigt at nedsætte en hurtigt arbejdende Udkantskommission.

Udkanten stiller sig ikke op for at klynke. Men vi vil et Danmark i balance! Vi vil gerne bidrage til, at Danmark bliver et mangfoldigt land, hvor det gode liv kan udfolde sig på mange forskellige måder. Et Danmark, hvor udkanten ikke betragtes som turistreservater, men som egne af landet med store herlighedsværdier til glæde for såvel besøgende som fastboende. Et Danmark, hvor der leves hele året rundt – også langt fra storbyerne.

Med ændrede rammevilkår til fordel for yderområderne, er det op til Udkantsdanmark selv at skabe de bæredygtige ændringer, der kan bidrage til et samfund i balance.

Således vedtaget af deltagerne i konferencen ”Oprør fra udkanten. Mulighedernes Land 2.0” i Ærøskøbing 27.09.2014.