Lys over land - det er det, vi vil.lys over land

 

Vi lever midt i en enorm teknologisk forandring. Vi er kun lige begyndt på den omformning af samfundet, som digitaliseringen gennem internettet, mobildækning, robotteknologi, brug af droner og nye platforme, som vi endnu slet ikke kender, vil medføre. Rigtigt udnyttet er den nye virkelighed en stor chance for Udkantsdanmark. Produktionsvirksomheder, undervisnings- og helseinstitutioner samt serviceorganer kan med fordel organiseres og etableres på steder, hvor der er adgang til den knappe ressource ”god plads”. Og det er der i det landlige Danmark. Den nye teknologi giver også mulighed for at virkeliggøre fremtidens fællesskaber, som på én gang vil være lokale og globale. Men disse muligheder kan ikke virkeliggøres, hvis ikke det teknologiske efterslæb, udkanten lider under, bliver fjernet! Også af den grund foreslår vi oprettet en Udkantsudviklingsfond, der målrettet kan investere i de nye muligheder. Kapitaltilførsel er nødvendig, uanset om der er tale om at skabe tidssvarende teknologiske platforme, styrkelse af produktionsvirksomheder eller om opmuntring af lokalt forankrede fællesskaber. Det kan være fødevareproduktion baseret på lokale råvarer eller andre initiativer baseret på en deltagerorienteret udvikling. Udkantsdanmark savner ikke idéer eller initiativer, men kapital til at virkeliggøre dem.

Vi har på konferencen hørt om de erfaringer man i Norge har gjort med at føre en konsekvent udkants- eller distriktspolitik, der satser på, at hele Norge skal være beboet. Vi har set hjemlige eksempler på, at udkanten kan være kulturens og kunstens væksthus, netop fordi der her er frihed og rum til at tænke selvstændigt. Vi har ladet os inspirere af den ånd, som besjæler mange af de iværksættere, der trives i udkanten. Her udleves drømmen om et samfund med en sund balance mellem at yde og at nyde. Et samfund med en klog udnyttelse af teknologi i stedet for højteknologisk slaveri. Et samfund med viden om, at vi skal spille sammen med naturen i stedet for at ruinere den. Målet er at Danmark bliver et land båret af folkelig aktivitet i de mange nye fællesskaber. Målet er den myndige borger, der fordi vi har lige vilkår kan være selvvirksom og forme sit eget liv ud fra mottoet: Vi kan, fordi vi vil!

Oprør fra udkanten forstår sig selv som et oplysningsprojekt, der kan bidrage til at produktions- og rekreationsdanmark trives og således modarbejder den funktionstømning af de danske yderområder, som vi har oplevet. Opgaven er nu at bidrage til den voksende bevidsthed om, at udkanten er mulighedernes land. Oplysning drejer sig som ordet siger om at kaste lys, om at få et givet sagsforhold belyst, så det ligger klart i dagen – hvorefter den således oplyste myndige borger selv kan tage stilling. Oplysning kræver viden, så også derfor skal der placeres vidensinstitutioner i provinsen. Det er nødvendigt at stoppe de seneste årtiers centraliseringsvanvid og påbegynde en modbevægelse, hvor udvalgte institutioner placeres i nye studiemiljøer uden for storbyerne. Målet er at skabe optimisme og vilje til at virke. Vi beder ikke om almisser. Men vi kræver at blive behandlet som fuldgyldige borgere i et samfund med lige rammevilkår og fri bane for det frie initiativ. Så skal vi nok selv tage fat og dokumentere, at udkanten er mulighedernes land: Lys over land, det er det, vi vil. Det er forudsætningen for virkeliggørelse af vores vision om et helt Danmark i balance.