Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Jeg har længe haft planer om at etablere et forum, hvor ildsjæle og støtter kunne mødes for at drøfte fælles anliggender i et perspektiv mod en overgang til det kommende bæredygtige og retfærdige samfund, som mange af os arbejder for.  Møderne skal også være sociale med plads til lejlighedsvis kulturelle indslag.

Nu i 2016 skal det blive til virkelighed! Én gang om måneden, indbyder jeg til samtaler med fokus på en bestemt ildsjæl hver gang, dels for at lytte til et spændende og aktuelt foredrag, dels for at netværke på det personlige plan og diskutere emnet i en mindre kreds af højst 50 personer.

Sted: Det foregår på Duemosegård i Birkerød, som er hjem for både mig personligt og for Gaia Trust. (www.gaia.org).

Fast format:

19:30-20:00: drinks og snacks

20:00-20:45: foredrag

20:45-21:30: dialog

Niels Johan Juhl-Nielsen, som er medarrangør af møderne, og jeg har sammensat forårets program således:

3. februar (Søren Hermansen)

3. marts (Preben Maegaard)

6. april (Knud Vilby)

3. maj (Uffe Elbæk)

13. juni : (på engelsk) En sjælden lejlighed til at møde to dynamiske damer: May East, chef for Gaia Education (www.gaiaeducation.net)  og Kosha Joubert, chef for Global Ecovillage Network (http://gen.ecovillage.org). To store internationale projekter som Gaia Trust har støttet i 25 år (De vil være her fordi Gaia Trust holder generalforsamling samme dag).

Et mere detailleret oplæg vil blive udsendt forud for hvert møde. Mødefaciliteterne tillader deltagelse af op til 50 omstillingsagenter. Deltagelse, som er gratis, forudsætter tilmelding efter "først-til-mølle"-princippet, hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet (Se forneden).

Det første arrangement:

Onsdag den 3. februar kl. 19.30: Søren Hermansen

Med Samsø mod nye horisonter.....

Landmand og højskolelærer, direktør Søren Hermansen, Energiakademiet, vil med afsæt i de resultater Samsø hidtil har opnået på energiområdet berette om de overvejelser, der i disse måneder gøres for at bringe omstillingsarbejdet på Samsø ind i en ny fase.

Se: http://energiakademiet.dk.

Samsø er kendt for den folkelige opbakning til et fossilfrit Samsø. Finanslov 2016 begunstiger og understøtter yderligere omstillingsprocessen på Samsø.

Men omstilling til bæredygtighed og resiliens indebærer en omstilling på en række øvrige områder end energien og et medejerskab i forhold til vedvarende energi. Madforsyning, trafikale forhold, uddannelse, omsorg, deltagelse i beslutningsprocesserne og en række andre områder af betydning for lokalsamfundets egenart må medtænkes.

Hvad er i det hele taget det for en samlet udvikling, der skal drives frem, når et lokalsamfund skal omstilles til bæredygtighed og resiliens? Hvem har drivkraften til det, hvordan og på hvilket mandat?

Praktisk oplysning. Mødestedet er Duemosegård, Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød. Der er gode parkerings muligheder på stedet. For deltagere med offentlig transport anbefales det at cykle fra Farum st. (15 min.) eller tag bus nr. 334 i 6 minutter (afgang 19:08 til Bistrupvej stoppested. Fortsæt mod nord over Bistrupvej ca. 100m og tag Stavnsholt Gydevej til venstre. Duemosegård ligger på højre side ca. 200m længere) eller cykel fra Birkerød st. (ca. 15 minutter) eller tag bus nr. 500S i 7 minutter (afgang 19:09 til Nordøststien stoppested og derefter gå på gangstien mod nord indtil Stavnsholt Gydevej og gå videre 200m til højre. Duemosegård ligger på venstre side).

Tilmelding: Kun elektronisk på https://rossjackson.nemtilmeld.dk/1/

 

Med venlig hilsen
Ross Jackson