Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Af

Viggo Mortensen

Da Finn Slumstrup og jeg for fem år siden tog initiativ til bevægelsen Oprør fra Udkanten var vores primære mål, at skabe en folkelig bevægelse, der kunne være med til at ændre den måde vi taler om udkanten på samt skabe et Danmark i bedre balance. Vi formulerede et Udkantsmanifest, der som hovedkrav havde, at der blev nedsat en kommission, der seriøst kunne gennemarbejde hele problemstillingen og komme med forslag til ændringer på en række kernepunkter: Udligningsreform, planlov, infrastruktur, lige adgang til uddannelse og sundhed, etc. Det lyder måske lidt kedeligt med nedsættelse af en kommission, men hovedkravet var en seriøs gennemarbejdning af hele problemområdet ud fra det synspunkt, at får vi ikke et Danmark i balance, så er det landets sammenhængskraft, der står på spil. Et grundigt oplæg til den videre diskussion, det var kravet. Det er på den måde man laver politik i et demokrati.

Men hvad skete? Jo, politikerne opdagede lige pludselig, at der var nogle bevægelser i folkedybet, som de havde overset, en vrede i udkanten over at blive talt ned til og kørt over: Altså må vi vise handlekraft; vi må gøre noget. En frenetisk aktivitet greb politikerne; men de afgørende problemer, kunne de ikke løse. Udligningsreformen faldt til jorden, og nu kommer valget, så kan de slet ikke blive enige. Heller ikke på de andre områder fik vi mere end mundsvejr og tomme løfter. Jo, vi på Øerne var glade for den (delvise) gennemførelse af landevejsprincippet. Men det var også det hele. I stedet fik vi en hovedløs udflytning af statslige arbejdspladser. Heller ikke den var ordentlig forberedt og kommer derfor heller ikke til at give det løft til udkanten, som der er behov for. Man skulle langt snarere introducere ordninger, der kunne støtte op om de (mange) initiativer, der allerede findes i udkanten for at skabe arbejdspladser. Det der skal du til noget, skal vokse fra neden.

Bevægelsen Oprør fra Udkanten var langt fra ene om at pege på de udfordringer, som skævvridningen af Danmark medfører. Der har været en række andre aktører på banen. Landdistrikternes Fællesråd, Danmark på Vippen og Staten i hele Danmark er eksempler på sådanne aktører. I 2017 besluttede vi i Oprør fra Udkanten at fusionere med Danmark på Vippen og nu fortsætter fusioneringsprocessen, når Staten i hele Danmark går sammen med de to andre organisationer i den nye stærkere organisation Balance Danmark. Når vi ikke kan få en regeringsbåret udredningsproces, må civilsamfundet tage over og selv producere de udredninger, der skal til for at få de rette initiativer frem, der kan medvirke til at skabe et Danmark i bedre balance.

Vi ser frem til samarbejdet inden for den nye stærkere organisation.

http://balance-danmark.dk/