Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Appel fra Finn Slumstrup:

Gennem det sidste halve til trekvarte år har vi sammen med mange andre gode kræfter fået skabt megen offentlig opmærksomhed om skævvridningen af Danmark. Debatten har nu nået et sådant omfang, at regeringen har følt sig nødsaget til at komme med et udspil. Statsministeren afslører nogle af planerne i en artikel i Berlingske i dag, den 5. maj. Op imod et halvt hundrede forskellige forslag er i spil, så der er ikke noget at sige til, at Helle Thorning-Schmidt selv kalder planerne for ”en blandet landhandel”.

Det er naturligvis glædeligt, at regeringen føler den er nødt til at sende et positivt signal til Udkantsdanmark. Men det er unægteligt tankevækkende, at der ikke er noget i kataloget, der tænkes virkeliggjort før efter folketingsvalget.

Og når man ser på det Udkantsmanifest, vi søsatte i september i fjor, så er det tydeligt, at der ikke er noget i udspillet som virkelig går ind til benet og tager problemerne med Udkantsdanmark alvorligt. Vores efterlysning af en egentlig udkantspolitik står lige så ubesvaret efter regeringens udspil, som det gjorde før statsministerens udtalelser til Berlingske i dag.

På den baggrund er det klart, at mine kommentarer til journalister, der har ringet i dagens løb, først og fremmest har været kritiske. For der er lagt op til den sædvanlige lappepolitik, vi kender så alt for godt. Det er derfor heller ikke overraskende, at mine bemærkninger ligger helt på linje med kommentarer fra Kaare Dybvad, forfatteren til den glimrende bog om ”Udkantsmyten”.

Der er utvivlsomt bidrag fra os begge i Politiken i morgen, men allerede nu kan debatten følges på Politikens netavis på adressen http://politiken.dk/…/forfattere-thornings-loefter-til-udka…

Dagens udvikling får mig også til at gentage, hvad Anne Mette Holstein skrev i sin seneste nyhedsinfo til Jer i netværket, nemlig at tiden er inde til at vi hver især på vort lokale sted gør en indsats for at udkanten kommer på den politiske dagsorden, så folketingskandidaterne forstår, at for os 800.000, der lever i yderområderne, er spørgsmålet om landets skævvridning af den allerstørste betydning.

Vi kan glæde os over, at vi har fået skabt opmærksomhed. Men vi har stadig ikke fået overbevist beslutningstagerne på nationalt plan om nødvendigheden af at tage skævvridningen så alvorligt, at de tager fat på at udvikle en sammenhængende politik med henblik på at imødegå centraliseringens skræmmende konsekvenser. Derfor skal vi ufortrødent arbejde videre!

Spørgsmålene er så………………..

-Hvordan du bedst rører op i dit lokalsamfund, ved du naturligvis bedst selv. Men jeg vil alligevel godt pege på, at Udkantsmanifestets krav om en sammenhængende politik for udkanten hele tiden må være udgangspunktet for Oprørets argumentation. Dernæst har mange lokalpolitikere på linje med os talt om behovet lempelse af planloven, udbygning af mobil- og bredbåndsdækningen samt nytænkning omkring de kommunale udligningsordninger.

Men jeg mener også man med fordel i læserbreve og på anden vis kan rejse mere kontroversielle forslag, som vi fra Oprørets side har argumenteret for:
-Hvorfor går f.eks. to måneder af personskatten ikke til den kommune, hvor man har et sommerhus eller fritidshus?
-Hvorfor indfører vi ikke differentieret moms, som vil kunne bidrage til at øge omsætningen på eksempelvis hoteller og campingpladser i udkanten?
-Hvorfor tager vi ikke en seriøs drøftelse af, hvad der ville ske, hvis vi fjernede den såkaldte ”sommerhusregel”, som gør det meget vanskeligt for udlændinge at købe et sommerhus i Danmark?
-Endelig er der også grund til hjemme i kommunen at være opmærksom på det, jeg har kaldt ”den dobbelte centralisering” – altså at det ikke kun er staten, der centraliserer, men at kommunerne efter reformen i 2007 også laver ”hovedstæder”, som suger ressourcer ud af Landsbydanmark.

Send gerne gode idéer eller konkrete udspil til Anne Mette Holstein, så idéerne kan blive spredt i hele netværket.

Oprørshilsen!
Finn Slumstrup
Forfatter & foredragsholder
Smedegade 6, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 24 67 81 57
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   www.finnslumstrup.dk