Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Hvor mange gange fik du ønsket ”Godt Nytår” til venner og bekendte i løbet af årets første uge? Jeg tænker, at du på samme måde som jeg har sendt ønsket af sted en hel del gange. Der er ingen grund til at spare på de gode hilsener, for de jo både gratis og uforpligtende.

Helt anderledes forholder det sig, hvis man ønsker ”Godt Nytår for Udkanten.” Det ønske rummer nemlig en forpligtelse, og det er aldeles sikkert, at der ikke bliver tale om et glædeligt 2015 for Udkantsdanmark med mindre mange behjertede mennesker gør en indsats for det.

Der er brug for, at vi hver især knokler løs på vort sted. Altså mere eller mindre som vi plejer. Men det nye år rummer en ganske særlig udfordring og en ganske særlig mulighed, som det er af stor betydning, at vi udnytter. Jeg tænker her på, at der senest midt i september skal være folketingsvalg.

Det nye år vil med andre ord være et år, hvor både de nuværende medlemmer af Folketinget og alle de håbefulde, som gerne vil være blandt de 179, der bliver valgt, vil være ekstraordinært opmærksomme på, hvad vi almindelige mennesker mener.

Modsat skal vi bruge lejligheden til at få klare meldinger om, hvad politikerne mener om udkantspolitikken. Det er NU vi har chancen for at få sat Udkantsdanmark på den politiske dagsorden for alvor!

Det har hele tiden været en af ambitionerne med ”Oprør fra udkanten,” at vi skal have de forsømte områder på den politiske dagsorden. Det er også ambitionen bag et andet nyt initiativ, ”Danmark på Vippen,” som vil markere sig kraftigere i løbet af foråret.

I de kommende måneder vil der være ekstraordinært mange muligheder for at komme i dialog med politikerne og på andre måder gøre det klart for dem, at yderområdernes ve og vel er et politisk emne, som vi er mange, der prioriterer højt.

Vi ved, at der vil blive brugt masser af energi i valgkampen på beskæftigelsessituationen, sundhedsområdet, uddannelsesmulighederne og integration af flygtninge og indvandrere. Prøv at se på disse emner, og det står klart, at alle vigtige politiske spørgsmål også har en ”udkantsvinkel.”

Spørgsmålet om arbejdspladser er helt central for os, der bor i udkanten. Vi ved, at de manglende jobmuligheder er den vigtigste grund til, at mange mennesker, der har lyst til at flytte ud af storbyerne, alligevel ikke gør det.

Sikringen af tryg adgang til læger og hospitaler og anstændige uddannelsesmuligheder i yderområder er af største betydning for livskvaliteten i Udkantsdanmark. Og sådan kan man blive ved.

Statsministeren har med sin nytårstale blæst til valgkamp fra årets første dag. Alle politiske partier er klar. Udkantsdanmark skal også være klar. Lad os gå ind i årets store politiske drama med fuld energi og kæmpe for, at ”Godt Nytår for Udkanten” fører til et Godt Nyt År.