kanalgrafik 2

Fra solo til fællesskab. Foto: Anne Mette Holstein.
Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Finn Slumstrups video udtalelse om UdkantsPolitik for 2017

Det er på tide at samle kræfterne!

Af Finn Slumstrup

Der er nu gået 2 ½ år siden vi startede Oprør fra Udkanten. Ud fra en nøgtern betragtning er der sket meget positivt i den tid hvad angår den politiske opmærksomhed om de danske yderområder og i den måde det landlige Danmark bliver behandlet på i medierne, både de elektroniske og de trykte.

Oprør fra Udkanten tager naturligvis ikke æren for den positive udvikling. Vi sagde fra starten, at det var vort håb at blive en stemme i et kor af stemmer. Og dette kor har rejst sig – simpelthen fordi urimelighederne i skævvridningen af Danmark blev så himmelråbende, at tusindvis af aktivister har gjort og gør noget ved sagen hver på deres sted. Denne folkelige utilfredshed medførte, at udkanten blev et emne i valgkampen i 2011 og i endnu højere grad i 2015. Politikere fra højre til venstre er nu enige om, at vi skal have et Danmark i bedre balance, at vi skal have vækst i hele Danmark – og hvordan slagordene nu ellers lyder.

På det konkrete plan har vi oplevet regeringens plan om udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser til 38 byer i provinsen. En plan der skal være gennemført inden udgangen af 2017. Vi har fået en ny landsbrugspakke, som Landbrug & Fødevarer har modtaget med tilfredshed, mens Danmarks Naturfredningsforening har været mere skeptisk. Og nu har Brian Mikkelsen netop fremsat det konkrete forslag til liberalisering af Planloven, som et politisk flertal lagde rammerne for i fjor.

Vi må stadig kigge langt efter en egentlig gennemarbejdet politik for landdistrikterne, som Oprør fra Udkanten har efterlyst fra første dag. I stedet får vi altså disse enkeltstående bidrag, og det er naturligvis bedre end ingenting.

At billedet af yderområderne er blevet langt mere nuanceret er udkantens egen fortjeneste. Den folkelige utilfredshed slog igennem med en sådan kraft, at medierne måtte reagere og ikke længere kunne nøjes med at bringe de faste myter om udkanten til torvs. Morgenavisen Jyllands-Posten har i denne forbindelse indlagt sig hæder, men også andre medier har været på banen – og ikke mindst har udkantens talsmænd og –kvinder gjort en stor indsats for at mediebilledet er forandret.

Men der er lang vej hjem, og presset skal ikke blot opretholdes, det skal intensiveres til gavn for et Danmark i bedre balance. Tiden er med andre ord inde til at nogle af stemmerne i koret søger tættere sammen. For Oprør fra Udkanten er det i første omgang naturligt at søge et tættere samarbejde med en organisation, som vi lige fra starten har haft god kontakt med, nemlig Danmark på Vippen. Hvor vi er et folkeligt initiativ med en stærk kulturel profil, er Danmark på Vippen en organisation med betydelig tyngde inden for økonomi og erhvervsliv. Det forekommer derfor oplagt, at vi på flere måder kan supplere hinanden i det daglige arbejde, og det er besluttet at vi nu går i forhandling med hinanden om, hvordan et sådant samarbejde kan udformes i praksis. Ligesom det allerede er aftalt, at vi vil samarbejde på Folkemødet på Bornholm i juni.

Jeg tror der vil vise sig mange fordele ved, at vi samler kræfterne til gavn for det landlige Danmark og en mere bæredygtig udvikling i Danmark.